بایگانی‌ها: ویژگی ها

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

استرداد نرم افزار تا همیشه

برنامه را با شرط استرداد بی چون و چرا برای شما نصب می کنیم.

استاندارد

آسانی کار برای داروساز

ما همکار داروساز هستیم. ما واحدهای حسابداری در دانشگاه نگذرانده ایم. بدهکار و بستانکار و ….

استاندارد

طراحی شده برای داروخانه ها

فقط و فقط مخصوص داروخانه و برای داروساز طراحی شده تا از حسابدار بی نیاز باشید.

استاندارد

گزارشات ویژه

از دیدن گزارشات سال ها حساب و کتاب داروخانه بر صفحه با یک کلیک، به وجد خواهید آمد!