آسانی کار برای داروساز

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

کار با نرم افزار برای داروساز بسیار ساده است

ما همکار داروساز هستیم. ما واحدهای حسابداری در دانشگاه نگذرانده ایم. بدهکار و بستانکار و …. این کلمات برای ما عجیب مینماید!

به همین دلیل ما چرتکه داروسازان را به زبان داروخانه و داروساز طراحی کرده ایم و با این راهکار به محض باز کردن برنامه، به دلیل آشنای کلمات و اصطلاحات، به سرعت و بدون نیاز به کمک دیگران، شروع به کار خواهید کرد.

البته ما ساعت ها آموزش ویدیویی هم در دست تدوین داریم که را باز هم برای داروساز راحت تر خواهد کرد.

  • چقدر زمان لازم هست تا با چرتکه داروسازان راحت کار کزد؟

    برای داروساز صاحب داروخانه، در اولین دفعه باز کردن نرم افزار. با دیدن اصطلاحات رایج مثل: فاکتور خرید چرداخ نقد پرداخت چند فاکتور با یک چک گزارش فروش بهداشتی آرایشی شما به سرعت بوسیله برنامه هدایت می شوید که کار رو شروع و ادامه دهید.