ثبت فاکتور خرید

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ثبت خرید داروخانه

  • ثبت فاکتورها به تفکیک دارویی، بهداشتی، تجهیزات
  • امکان سفارشی سازی دسته بندی ها
  • ثبت تاریخ تحویل و مهلت فاکتورها
  • افزودن گزارشات و یادآوری به فاکتور در موارد کسری، اشتباه، مرجوعی …

در حال بروزرسانی ....