پشتیبانی از نرم افزار چگونه است؟

ابتدا به حساب کاربری خود در سایت وارد شوید. سپس دکمه حساب کاربری را کلیک و به صفحه کنترل حساب خود بروید. از این قسمت، انتخاب پشتیبانی را کلیلک کنید. مشکل خود را به دقت و جزییات وارد کنید و اگر لازم است تصاویر یا فایل ضمیمه کنید. تیکت را ثبت کنید. ما با شماتماس خواهیم کرفت.

    پرسش خود را مطرح کنید