امکانات اختصاصی برای داروخانه ها

سیستم حسابداری مالی چرتکه داروسازان، مخصوص داروخانه و با توجه به نیازهای صاحبین داروخانه ها طراحی شده.

 

ثبت فاکتور خرید

ثبت فاکتورها به تفکیک دارویی، بهداشتی، تجهیزات یا دسته بندی جدید شما، تاریخ تحویل و مهلت پرداخت

ثبت فروش روزانه

ثبت فروش روزانه به تفکیک شیفت، غرفه، گروه بندی محصول و دسته بندی سفارشی خودتان

تحلیل داده های مالی

از داده های مالی داروخانه تان، در بازه های زمانی دلخواه، کوتاه یا بلندمدت، گزارشات تحلیلی ویژه تهیه کنید.