نویسنده: f.bakhtar2009

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

مدیریت داروخانه در شرایط فعلی

دایناسور ها بزرگترین و قوی ترین جانوران روی زمین در 200 میلیون سال پیش به یک علت از بین رفتند . عدم تطابق با تغییرات محیطی . تا ده پانزده سال پیش نوکیا در قلمرو تلفن های همراه 90 درصد سهم بازار را در اختیار داشت اما امروز چطور ؟ حذف نوکیا ، این غول